Stanovisko architekta Vacíka k zástavbě rekreačních ploch v Akademické vesnici

Vyjádření autora projektu k zamýšlené změně využití společných ploch v areálu Akademická vesnice v Praze – KrčiZastavovací plán AV jsem vypracoval na základě zastavovacích podmínek určených OÚPA/NVP, které byly posouzeny výběrem z 5.11.1965. Projektová dokumentace výstavby byla dokončena v březnu 1970 spolu se zpracováním definitivního plánu sídliště. 

Akademická vesnice pořádá demonstraci

AKADEMICKÁ VESNICE BRÁNÍ SVOJI ZELEŇ
Nechcete místo parku bytový dům? Naspořte si a park kupte.
Špatný vtip?
Nikoliv, realita podle Radnice Prahy 4
 
OS Akademická vesnice pořádá demonstraci proti zastavování dalších zelených ploch.
Přijďte nás podpořit!
Čtvrtek 5. 11. 2009 ve 12.15
Táborská 32, Praha 4 -Nusle
www.akademickavesnice.cz

Akademická vesnice píše starostovi Prahy 4

1.11.2009 Obyvatelé Akademické vesnice se brání záměru MČ Praha 4 prodat a zastavět upravenou rekreační plochu s veřejně přístupnou zelení. V osobním dopisu, který podepsali mimo jiné matematik Prof. Jaroslav Kurzweil (nositel ocenění Česká hlava 2006), Doc. Jan Bernard, dlouholetý předseda Společnosti Národního muzea, chemik Doc. Karel Macek, nebo neurofyziolog MUDr. Jan Bureš, vyzvali významní představitelé české vědecké obce starostu Prahy 4 ing.