>>Dopis ředitelů Ústavů AV ČR starostovi Prahy 4 ing. Pavlu Horálkovi

Dopis ředitelů Ústavů AV ČR starostovi Prahy 4 ing. Pavlu Horálkovi


By Martin - Posted on 09 Listopad 2009

Vážený pan
Ing. Pavel Horálek
starosta MČ Praha 4
Táborská 350/32
140 45 Praha 4
 
Praha  4. 11. 2009
                                                                                                               

Vážený pane starosto,
 

pozorně a s neklidem sledujeme vývoj v Akademické vesnici, která navazuje na náš areál Ústavů AV ČR. Historicky je Akademická vesnice pevně svázána s naší akademickou půdou. V této kolonii rodinných domků žije celá řada našich bývalých i současných zaměstnanců a  řada z nich patří mezi přední představitele české vědecké obce.
 
Záměr vaší radnice rozprodat a zastavět rekreační plochy v areálu vesnice vede ke snížení veřejně přístupné zeleně v lokalitě, v jejímž okolí probíhá intenzivní výstavba. Jako takový je váš záměr obyvateli Akademické vesnice odmítán a toto stanovisko sdílí řada pracovníků našich ústavů včetně jejich vedení. Jakákoliv výstavba navíc narušuje autorská práva dlouholetého zaměstnance Akademie věd  Ing. Arch. Ivo Vacíka, který projektoval budovy našich ústavů i Akademickou vesnici.
 
Návrh na odprodej veřejných prostranství bez možnosti zachování jejich veřejné funkce je nevhodný. Odprodej pozemků majitelům okolních nemovitostí situaci neřeší. Vyzýváme Vás proto, abyste ve spolupráci s občanskou komunitou Akademické vesnice nalezl řešení, které povede k zachování původní funkce pozemků navržených vaším úřadem k prodeji.
 
S pozdravem
 
RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.                                    RNDr. Martin Bilej, DrSc.
 ředitel FGÚ AV ČR, v.v.i.                                         ředitel MBÚAV ČR, v.v.i.