>>Sdružení píše starostovi

Sdružení píše starostovi


By Martin - Posted on 11 Listopad 2009

Haló noviny 3. listopadu 2009
 
PRAHA - Obyvatelé Akademické vesnice se brání záměru MČ Praha 4 prodat a zastavět upravenou rekreační plochu s veřejně přístupnou zelení.
 

V osobním dopise, který podepsali mj. matematik prof. Jaroslav Kurzweil (nositel ocenění Česká hlava 2006), kardiolog prof. Jiří Widimský nebo neurofyziolog MUDr. Jan Bureš, vyzvali významní představitelé české vědecké obce starostu Prahy 4 Pavla Horálka, aby se z titulu své funkce zasadil o zachování rekreační funkce pozemku a zamezil tak nekoncepčním zásahům do urbanistického řešení Akademické vesnice. Akademici se odvolávají na stanovisko autora původního projektu areálu, ing. arch. Ivo Vacíka, který rovněž protestuje proti změně původního zastavovacího plánu, který je chráněn autorským zákonem. Jeho stanovisko podpořil rovněž uznávaný urbanista a historik architektury ing. arch. Zdeněk Lukeš. Podle něj představuje Akademická vesnice architektonicky i urbanisticky cennou lokalitu ze 60.-70. let, jejíž charakter by rozhodně měl být zachován.
 
Je skandální, že radnice se nikdy o naši zeleň nestarala a její první krok směřuje k jejímu zničení, komentuje snahu MČ Praha 4 Blanka Turturro, mluvčí petice za zachování parčíku, kterou podepsalo několik stovek lidí. Tato plocha navíc představuje jedinou veřejně přístupnou zeleň v širokém okolí, která je rekreačně využívána nejen obyvateli Akademické vesnice, ale také obyvateli přilehlé zástavby řadových a dalších rodinných domů včetně panelového sídliště. Podle Martina Gregora, předsedy Občanského sdružení Akademická vesnice, má radnice šanci ukázat, že akademickou obec ve svém katastru bere vážně. Zatím to vypadá, že radnici se naši renomovaní sousedé hodí jen při udělování čestného občanství, nebo když dostanou nějakou cenu a politici si s nimi mohou potřást rukou před televizními kamerami, dodává Gregor ve včerejší tiskové zprávě, kterou mají Haló noviny k dispozici.