>>Vyjadření architekta Zdeňka Lukeše

Vyjadření architekta Zdeňka Lukeše


By Martin - Posted on 06 Listopad 2009

Na Váš dotaz, jaký je můj názor na záměry narušit původní urbanistickou koncepci tzv. Vědecké vesnice, odpovídám, že to nepovažuji za rozumné. Stávající území je vyřešeno dobře, další zahušťování výstavby v lokalitě, kde se nacházejí typizované rodinné domky v zeleni,  nepovažuji za vhodné. Volné plochy by měly být upraveny k rekreaci, jak bylo původním záměrem projektanta arch. Ivo Vacíka. Jedná se o architektonicky i urbanisticky cennou lokalitu ze 60. – 70. let, jejíž charakter by rozhodně měl být zachován.
 
Zdeněk Lukeš v.r.
historik architektury